Publicaties

  • Rekenmodel voor bepaling CO2-besparing door toegepaste renovatieaanpak.
  • Model programmaplan.
  • FAQ.

N.B. De officiële documenten t.b.v. indiening moeten via de formele weg verkregen worden.

Opdrachtgever: Ministerie van BZK, Verbouwstromen

Partners: Stroomversnelling

Auteurs: Marten Witkamp, Ivo Opstelten

Een praatplaat voor het bespreken van opties voor duurzame installaties bij warmteoplossingen voor individuele woningen.

Opdrachtgever: Stroomversnelling, Techniek NL, Bouwend Nederland, Aedes, Onderhoud NL

Partners: Veel installateurs, woningcorporaties, leveranciers, bouwbedrijven

Auteurs: Marten Witkamp, José van der Loop, Bas van Mourik (vormgeving)

Een redeneerlijn voor het kiezen van duurzame installaties bij warmteoplossingen voor individuele woningen.

Opdrachtgever: Stroomversnelling, Techniek NL, Bouwend Nederland, Aedes, Onderhoud NL

Partners: Veel installateurs, woningcorporaties, leveranciers, bouwbedrijven

Auteurs: Marten Witkamp, José van der Loop, Bas van Mourik (vormgeving)

Een excel met, per stakeholder en per fase, te nemen besluiten bij de aanleg van nieuwe warmtenetten.

N.B. Dit is een samenvatting voortkomend uit 15 praktijkcases en is niet voorschrijvend bedoeld.

Opdrachtgever: TKI Urban Energy / Uptempo!

Partners: RVO, EnergieSamen, Nieuwe Warmte Nu, Nationale Programma Lokale Warmtetransitie, VNG

Auteurs: Marten Witkamp, Harmke Bekkema, Randall Hanegraaf, Irene Eisink, Bonne van der Veen, Gerda Lenselink, Manouk Staal, Kirsten Notten

Twee infographics:

  1. Overzicht van door samenwerkende partijen te nemen besluiten bij nieuwe warmtenetten.
  2. Vertragers en versnellers bij aanleg nieuwe warmtenetten.

Opdrachtgever: TKI Urban Energy / Uptempo!

Partners: RVO, EnergieSamen, Nieuwe Warmte Nu, Nationale Programma Lokale Warmtetransitie, VNG

Auteurs: Marten Witkamp, Harmke Bekkema, Randall Hanegraaf, Irene Eisink, Bonne van der Veen, Gerda Lenselink, Manouk Staal, Kirsten Notten

Onderzoek naar de factoren die schaal en temperatuurregime van nieuwe warmtenetten bepalen.

Opdrachtgever: TKI Urban Energy / Uptempo!

Partners: Adviesbureaus en warmtebedrijven

Auteurs: Marten Witkamp, Harmke Bekkema

Onderzoek naar benodigd onderhoud en beheer van warmtepompen, wtw-systemen, zonopweksystemen en energiemonitoringsystemen.

Opdrachtgever: Stroomversnelling

Partners: Installateurs, woningcorporaties, bouwbedrijven

Auteurs: Marten Witkamp, José van der Loop

Inspiratie voor energieneutraal wonen.

Opdrachtgever: Energiesprong

Partners: Except, TNO

Auteurs: Marten Witkamp, Gerard Vink, Jacob Verhaart, Tom Bosschaert, Wouter Borsboom, Frans Koene, Ernst-Jan Bakker, Hans Phaff