ROTTERDAMSE KLIMAATOPROEP

Hoe kunnen we er voor zorgen dat Rotterdam grote stappen zet naar een effectiever klimaatbeleid en daadwerkelijk transformeert naar een toekomstbestendige stad?

Rotterdam is de meest fossielafhankelijke stad en verantwoordelijk voor circa 20% van de Nederlandse CO2-uitstoot. Dat maakt het moeilijk om daadkrachtig beleid te voeren en een voorloper te worden in een duurzame en circulaire economie. Tegerlijkertijd: als je geen voorloper bent ben je een volger en dan moet je het doen met de kruimels van de beeldbepalende bedrijvigheid van morgen.

Kort voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we daarom de “Rotterdamse Klimaatoproep” gelanceerd. Ruim 60 bedrijven en organisaties gevestigd in Rotterdam, waaronder Akzo Nobel, Coolblue, Eneco, Woonstad,  Ahoy en de Erasmus Universiteit, doen hierin een oproep aan de lokale politiek om vol in te zetten op een sprong naar een duurzame en circulaire stad.

Resultaat

In januari is de Rotterdamse Klimaatoproep gepresenteerd aan Burgemeester Aboutaleb. Daarop is een debat gevoerd met alle Rotterdamse politieke partijen. In vervolggesprekken met deze partijen is duidelijk geworden dat men het waardevol vond om een signaal te krijgen van juist deze partijen in de stad.

Tijdens de formatie van het nieuwe college is door de ondertekenaars vervolgens gesproken met informateurs Duisenberg en Rosenmüller en de winnende politieke partijen. Mede als gevolg daarvan heeft de energietransitie een prominente plek gekregen in het concept raamwerk.

Rol Wattopia

Wattopia heeft, samen met partners Climate Focus en Nienke Binnendijk, het initiatief genomen tot de Rotterdamse Klimaatoproep. De rol van Wattopia bestond (en bestaat) uit:

  • Vertegenwoordiging en public affairs.
  • Management van ondertekenaars.
  • Schrijf- en redactiewerk.
  • Website ontwikkeling en beheer.
  • Layout.

Opdrachtgever:
Eigen initiatief
URL:
klimaatoproep.nl
Likes:
6 Likes