Productontwikkeling

Martkontwikkeling vraagt om nieuwe manieren van samenwerken. Dat is soms moeilijk en een beetje wennen. De juiste producten bespoedigen een nieuwe manier van samenwerking door nieuwe standaarden neer te zetten of meer op prestaties te richten.

Prestatiegerichte samenwerking

De partijen in de gebouwde omgeving bewegen naar een meer prestatiegerichte markt. Afnemers vragen niet langer om een woning met deurhendel X en slot Y, maar naar een voordeur die voldoet aan de prestatieeisen in het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Aanbieders krijgen meer ruimte om te innoveren door prestaties te beloven anders dan prodcuten. Dit is een voorbeeld van een ontwikkeling in de markt die om nieuwe producten vraagt: een nieuwe uitvraag, een nieuwe afnameovereenkomst.

Toepasbaarheid

In de ontwikkeling van producten streeft Wattopia naar een brede toepasbaarheid. We zoeken naar standaarden en standaardproducten waar de gehele markt bij aan kan sluiten. Zo bereiken we schaal en kunnen we haast maken met de energietransitie.

 

 

Projecten Productontwikkeling

  • NOM KEUR

    Hoe garanderen we dat bewoners en opdrachtgevers blij worden van nul-op-de-meter woningen? En hoe voorkomen we misbruik van de naam?

Likes:
0 Likes