PALENSTEIN AARDGASVRIJ

Hoe worden straks de 2.500 woningen in Palenstein verwarmd als geen gebruik meer gemaakt wordt van aardgas of andere fossiele energiebronnen?

Om de doelstellingen van Parijs te halen en het sluiten van de gaskraan in Groningen mogelijk te maken, moet de Nederlandse gebouwde omgeving afkicken van haar aardgasverslaving. In tientallen gemeenten loopt daarom een "Aardgasvrije Wijken" aanpak. Zoetermeer is één van die gemeenten.

Het doel van deze aanpak is om de wijk zo spoedig mogelijk en zoveel mogelijk met behoud van de huidige woonlasten van het aardgas af te halen. Aan tafel zitten de Gemeente Zoetermeer, woningcorporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning en netbeheerder Stedin.

Inhoud

De technische keuzes om aardgasvrij comfortabel te leven zijn te overzien: een warmtenet, elektrisch (warmtepomp) of groen gas. De uitdaging waarop in Palenstein de focus lag was:

 • Zorgen voor concrete projecten om te kunnen beginnen.
 • Vinden van de juiste manier van samenwerken.
 • Kiezen van slimme knopen om door te hakken.

Door de lange horizon van een dergelijke aanpak (tot 2040), het snel veranderende landschap en de verschillende uitgangssituaties van de diverse stakeholders is het nodig om soms vuistregels te hanteren. Voor Palenstein zijn onder meer de volgende vuistregels gedefinieerd:

 • De ruimteverwarmingsvraag van de woningen moet omlaag naar maximaal 75 kWh_th / m2 / jaar en idealer naar lager dan 50 kWh_th / m2 / jaar. Op deze manier zijn de woningen klaar om te verwarmen met (veel makkelijker te verkrijgen) energiebronnen met een lagere temperatuur.
 • Een warmtenet is alleen een goede oplossing als er ook een duurzame warmtebron aan gekoppeld is.
 • De uitgangssituatie is dat elke vastgoedeigenaar zelf verantwoordelijk is. Vanuit daar kan gekeken worden naar wat er te winnen is door samenwerking.
 • Aansluiten op groot onderhoud en vervangingsmomenten helpt om zoveel mogelijk van de kosten onder te kunnen brengen in reguliere business cases.
 • Corporatiewoningen gaan voor particuliere woningen, omdat de marktomstandigheden voor particuliere woningen op dit moment nog erg onaantrekkelijk is.
Rol Wattopia

Wattopia heeft, samen met partners Endule, EnergyGO, Greenvis en Onilee, bijgedragen aan de ontwikkeling van een gedragen Transitieplan Palenstein Aardgasvrij. De rol van Wattopia bestond (en bestaat) met name uit:

 • Onderzoek (o.a. gebouwclustering, warmte-opties, financiële consequenties, modellering scenario's).
 • Strategieontwikkeling.
 • Schrijf- en redactiewerk.
 • Layout.

Publicaties

Volgt zodra het Transitieplan is goedgekeurd door het College van B&W (naar verwachting juni 2018).

Opdrachtgever:
Gemeente Zoetermeer
URL:
www.zoetermeer.nl
Likes:
8 Likes