NOM KEUR

Hoe garanderen we dat bewoners en opdrachtgevers blij worden van nul-op-de-meter woningen? En hoe voorkomen we misbruik van de naam?

Nul-op-de-meter (NOM) woningen wekken op jaarbasis evenveel energie op als ze gebruiken. Veel grondgebonden woningen uit de jaren 60-90 worden naar dit niveau gerenoveerd, omdat het één van de belangrijkste strategieën is waarmee de woonsector zijn CO2-voetafdruk wil verlagen. Volgens koepelorganisatie Aedes beogen de woningcorporaties deze route te volgen met 800.000 van hun woningen. NOM gaat echter verder dan het verlagen van de CO2-voetafdruk: het gaat ook over het moderniseren van de woningen en verhogen van het wooncomfort.

In de praktijk betekent NOM: goed isoleren en ventileren, de installaties vervangen en lokaal veel duurzame (zonne)energie opwekken. Om de renovatie te kunnen financieren worden garanties gegeven op de energetische prestaties van de woning. Dat is een hele nieuwe manier van werken voor de bouwsector. Om die reden was (en is) er behoefte aan:

 • Een manier om helder te definiëren wat een nul-op-de-meter woning is.
 • Een manier om de woonkwaliteit van nul-op-de-meter woningen te beoordelen en garanderen.
Reden voor NOM Keur

Nul-op-de-meter is geen beschermde term en het kan daarom door iedereen en voor alle soorten woningen worden gebruikt. Het NOM Keur is wel beschermd. Een bouwende partij die een NOM Keur woning wil aanbieden moet de kwaliteit van zijn aanbod kunnen onderbouwen en, vervolgens, ook aantonen dat de beloofde kwaliteit daadwerkelijk geleverd is.

Inhoud NOM Keur

Het NOM Keur gaat veel verder dan alleen energetische prestaties (en ook verder dan het Bouwbesluit en de Energieprestatievergoeding - EPV), en behelst bijvoorbeeld ook:

 • Thermisch comfort.
 • Binnenluchtkwaliteit.
 • Temperatuursoverschijding.
 • Geluidsisolatie.
 • Onderhoud.
 • Inbraakwerendheid.
 • Natuurinclusief renoveren.

Door het NOM Keur weet een eindgebruiker, professionele inkoper, hypotheekverstrekker of andere stakeholder dat het te maken heeft met een woning die het label NOM terecht mag dragen en wat hij hiervan kan en mag verwachten.

Een belangrijk aspect van het NOM Keur is dat het is ontwikkeld in samenwerking met marktpartijen. Dat heeft bijgedragen aan de inhoud en volledigheid van het keurmerk, maar ook aan het kiezen van de juiste hoogte van de lat en het stroomlijnen van de bewijsvoering.

Rol Wattopia

Wattopia heeft, samen met partner Endule, bijgedragen aan de ontwikkeling van dit NOM Keur. De rol van Wattopia bestond (en bestaat) met name uit:

 • Procesmanagement.
 • Onderzoek (o.a. prestatiemonitoring, contractvorming, aanbestedingsprocedures, brandveiligheid, EPV, langer thuis).
 • Schrijf- en redactiewerk.
 • Excel (Maatlat).
 • Layout.

Opdrachtgever:
Stroomversnelling
URL:
stroomversnelling.nl
Likes:
5 Likes