Monitoring en Evaluatie

Het hoofddoel van monitoring en evaluatie is leren. In een kennismaatschappij zijn we continu aan het leren. Oplossingen moeten meebewegen met de veranderende wereld. Wattopia ziet leren als een onderdeel van elk project. Dat doen we door vooraf vast te stellen wat de doelen zijn en hoe we het bereiken van die doelen kunnen monitoren. Dit vraagt om een processtructuur, soms is aanvullend daaraan de verzameling en verwerking van gegevens nodig. Wattopia heeft ervaring met beiden.

Monitoring en evaluatie gaat om het verzamelen van data, het verwerken van de data en het presenteren en terugkoppelen van de verkregen inzichten.

Dataverzameling

Monitoring vraagt om het verzamelen van data. De data is vaak afkomstig van verschillende bronnen van verschillende stakeholders. Daarom gebruiken wij of definieren wij standaarden voor het aanleveren van data. Waar mogelijk combineren we dit met geautomatiseerde dataverzameling.

Dataverwerking

De datapunten alleen vertellen nog geen verhaal. Er is altijd een verwerkingsslag nodig om data beter te kunnen interpreteren. Daarnaast zijn opdrachtgevers vaak geinteresseerd in specifieke outputvariabelen. Wattopia heeft ervaring met het automatiseren van de dataverwerkingsstappen, zodat bij leveren van input of op aanvraag automatisch een gevraagde output geleverd wordt.

Overbrengen van de boodschap

Met als einddoel om van de ervaring te leren denken wij graag mee over de manier waarop je de lessen kunt presenteren. Soms is het presenteren van tabellen en data genoeg om de boodschap over te brengen, soms komt er wat meer creativiteit bij kijken.

Projecten Monitoring en Evaluatie

Likes:
0 Likes