Marktontwikkeling

Marktontwikkeling is de kern van wat Wattopia doet. Als marktontwikkelaar werken wij aan het ontstaan van een gezonde markt op een specifiek onderdeel van de energietransitie. Zo is het NOM Keur een specifiek antwoord op de vraag hoe woningcorporaties rijwoningen uit de jaren 60 en 70 op een financieel verstandige wijze en op een voor huurders aantrekkelijke wijze kunnen renoveren opdat geen fossiele brandstoffen meer nodig zijn voor de energievoorziening.

Een gezonde markt bestaat uit 1) aantrekkelijk aanbod, 2) gearticuleerde vraag en 3) ondersteunende marktcondities. Als marktontwikkelaar wordt Watttopia meestal ingezet om een specifieke uitdaging op één van deze drie vlakken aan te helpen pakken.

Aanbod

Aantrekkelijk aanbod omvat bijvoorbeeld innovatietrajecten op productniveau. Dat kan plaatsvinden met meerdere produktontwikkelaars tegelijk - waarbij partijen van elkaar leren maar er wel ruimte blijft voor marktwerking en competitie - of met een enkele produktontwikkelaar.

Vraag

Gearticuleerde vraag gaat over het marktpotentieel. Aanbieders zijn bereid meer te investeren in produktontwikkeling als zij er vertrouwen in hebben dat er afnemers voor zullen zijn. Concreet gaat het hier om bijvoorbeeld marktonderzoek of het met meerdere marktpartijen gezamenlijk uitvragen om meer innovatie te ontlokken aan de markt.

Marktcondities

Ondersteunende marktcondities betreffen bijvoorbeeld financieringsconstructies, wetgeving, standaarden of aanbestedingsmethoden. Dit soort uitdagingen zijn systemisch van karakter en kunnen alleen succesvol worden aangepakt door een samenwerking met meerdere stakeholders die dezelfde barrières ervaren. De ervaring leert dat dit vaak jaren kost en dat belangrijke stakeholders in het begin van dit traject nog overtuigd moeten worden van de barrières waar ze later tegenaan gaan lopen.

De rol van Wattopia

Ook al is de focus in projecten meestal op één specifieke uitdaging die een gezonde markt op dat moment belemmert, het komen tot een goede oplossing is altijd afhankelijk van een visie op de markt als geheel en verbinding met de mensen die op andere aspecten van de ontwikkeling van die markt actief zijn.

Projecten Marktontwikkeling

Likes:
0 Likes