Aardgasvrije Wijken

De Aardgasvrije Wijken aanpak is sterk in opkomst. Wattopia is betrokken bij een wijk waar deze aanpak wordt toegepast: Palenstein in Zoetermeer. Wattopia begeleidt samen met Endule het proces om tot een strategisch plan en besluitvorming voor de wijk te komen. Onderdeel van deze rol is het voorbereiden van de benodigde inhoud en besluitvormingsdocumenten.

Regie bij de Gemeente

In een Aardgasvrije Wijk aanpak kijkt de gemeente samen met een aantal belangrijke stakeholders in de wijk, waaronder tenminste de netbeheerder en grote vastgoedbezitters, hoe de gebouwen in een wijk op een andere wijze dan met aardgas verwarmd kunnen worden.

De gemeente neemt in toenemende mate de regie bij de lokale energietransitie. Dat kan ze in de meeste gevallen niet alleen, zowel qua capaciteit als qua expertise.

De rol van Wattopia

Wattopia is een partnership aangegaan met een aantal koplopers op het vlak van ondersteuning bij aardgasvrije wijk aanpakken. Samen bieden we het volledige palet aan ondersteuning dat nodig is voor een kwalitatief goede en gedragen aanpak. Hierbij komt onder andere kijken:

- Stakeholdermanagement
- Procesbegeleiding
- Visievorming
- Vastgoedanalyse
- Verkenning lokaal relevante verwarmingsopties (met een focus op elektrische en warmtenetopties)
- Multi stakeholder business case berekening
- Uitvraagbegeleiding
- Planning (waarbij rekening gehouden wordt met verschillen tussen stakeholders en verschillende rijpheid van marktoplossingen)
- Koppeling met landelijke platformen voor uitdagingen die niet lokaal zijn op te lossen

Projecten Aardgasvrij Wijken

Likes:
0 Likes